ตกลง
การโอน-ย้ายข้าราชการ
Transfer
  • RESET
    1. จาก 1
แสดงข้อมูล 16/16 รายการ
  • กฏ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การดำเนินการ
  • แบบฟอร์ม