คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 มิ.ย. 2563
250
2,146
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง