ตกลง
การให้คำปรึกษา เรื่อง "การซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาจัดทำเป็นอาหาร รวมทั้งเครื่องดื่ม เพื่อมาจัดทำเป็นอาหารในการเป็นเจ้าภาพรับรองที่สำนักงาน ต้องเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของระเบียบอย่างไร"
25 มิ.ย. 2561
415
250