ตกลง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปหน่วยงาน Halal Product Assurance Organizing Agency (PBJPH)
28 พ.ย. 2561
252
0
วันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๑ดร.สมิทธรรมเชื้อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปหน่วยงาน Halal Product Assurance Organizing Agency (PBJPH)

ดร.สมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรีกษา (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบอธิบดี หน่วยงาน Halal Product Assurance Organizing Agency (PBJPH)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image