ตกลง
วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร. สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปราชการที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
14 มี.ค. 2562
226
0
สถานเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ดร. สมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา (สปษ.จาการ์ตา) ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ

บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ดร.สมิทธรรมเชื้ออัครราชทูตที่ปรึกษา
ดร. สมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เยี่ยมคารวะเอกอัคราชทูต (นางสาววันทนีย์ วิพุธวงษ์สกุล)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒