ตกลง
ดร.สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปประจำการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร์รา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2562
8 ก.ค. 2562
157
0
ดร.สมิทธรรมเชื้อถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา
ดร.สมิท ธรรมเชื้อ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา ก่อนเดินทางไปประจำการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร์รา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2562