ตกลง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สปษ.จาการ์ตา เข้าพบหารือกับผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียที่นำเข้าผลไม้สดของไทย
19 ธ.ค. 2561
222
0
วันที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๑สปษ.จาการ์ตาเข้าพบหารือกับผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียที่นำเข้าผลไม้สดของไทย
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สปษ.จาการ์ตา เข้าพบหารือกับผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียที่นำเข้าผลไม้สดของไทย

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สปษ.จาการ์ตา พบปะ Mr. William Jonathan. F และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท  PT. Mulia Raya จำกัด ผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้สดไทยสู่อินโดนีเซีย โดยนำเข้าทุเรียน ลำไย มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวเผา ชมพู่ทับทิมจันทร์ ลิ้นจี่ และมะขามหวาน

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image