ตกลง
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการจัดงาน วันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง Ballroom ๑ โรงแรม JS Luwansa กรุงจาการ์ตา
21 ม.ค. 2562
254
0
งานวันกองทัพไทยประจำปี๒๕๖๒ณห้องBallroom
งาน วันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง Ballroom ๑ โรงแรม JS Luwansa กรุงจาการ์ตา
สปษ.จาการ์ตานำผลไม้ไทยตามฤดูกาลมาให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ
สปษ.จาการ์ตา นำผลไม้ไทยตามฤดูกาลมาให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ ได้ชิมและบริโภค
สปษ.จาการ์ตานำผลไม้ไทยตามฤดูกาลมาให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ
สปษ.จาการ์ตา นำผลไม้ไทยตามฤดูกาลมาให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ ได้ชิมและบริโภค
ทีมประเทศไทย
ทีมประเทศไทย
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน
ศิลปะการแสดงของไทยในงาน
ศิลปะการแสดงของไทยในงาน
ห้อง Ballroom ๑ โรงแรม JS Luwansa กรุงจาการ์ตา
ห้อง Ballroom ๑ โรงแรม JS Luwansa กรุงจาการ์ตา