ตกลง
วันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปราชการที่เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก
24 ม.ค. 2562
350
0
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกระบองเพชร
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกระบองเพชร

 

ดร.สมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา (สปษ.จาการ์ตา) เดินทางไปราชการที่เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก เพื่อพบปะหารือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD) กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย และศึกษาดูงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับฟาร์มเพาะเลี้ยงดอกกล้วยไม้ตลอดจนฟาร์มผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก พร้อมทั้งสำรวจตลาดสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกระบองเพชร
โรงเรือนเพาะเลี้ยงกระบองเพชร
พบปะหารือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
พบปะหารือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD)
Mr. Rizal Djaafarer เจ้าของธุรกิจบ้านสวนดอกไม้ Rumah Bunga Rizal
Mr. Rizal Djaafarer เจ้าของธุรกิจบ้านสวนดอกไม้ "Rumah Bunga Rizal"
เจ้าหน้าที่หน่วยงานResearch Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD)
เจ้าหน้าที่หน่วยงานResearch Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD)
แปลงเพาะปลูกผักในบริเวณResearchAgencyforVegetableCrop,Agricultural
แปลงเพาะปลูกผัก ในบริเวณ Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD) เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก
แปลงเพาะปลูกผักในบริเวณResearchAgencyforVegetableCrop,Agricultural
แปลงเพาะปลูกผัก ในบริเวณ Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD) เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก
แปลงเพาะปลูกผักในบริเวณResearchAgencyforVegetableCrop,Agricultural
แปลงเพาะปลูกผัก ในบริเวณ Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD) เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก
แปลงเพาะปลูกผักในบริเวณResearchAgencyforVegetableCrop,Agricultural
แปลงเพาะปลูกผัก ในบริเวณ Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD) เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก
แปลงเพาะปลูกผักในบริเวณResearchAgencyforVegetableCrop,Agricultural
แปลงเพาะปลูกผัก ในบริเวณ Research Agency for Vegetable Crop, Agricultural Agency for Research and Development (AARD) เมืองเลมบัง จังหวัดชวาตะวันตก
The Lodge Maribaya
The Lodge Maribaya
The Bale Restaurant by The Lodge Maribaya
The Bale Restaurant by The Lodge Maribaya
แปลงปลูกผักออร์แกนิกในบริเวณ The Lodge Maribaya
แปลงปลูกผักออร์แกนิกในบริเวณ The Lodge Maribaya
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของร้านอาหาร The Bele
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของร้านอาหาร The Bele
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ