ตกลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชาวนาเกลือให้มากขึ้น
28 พ.ย. 2562
43
29
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชาวนาเกลือให้มากขึ้น