รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชาวนาเกลือให้มากขึ้น
28 พ.ย. 2562
67
58
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชาวนาเกลือให้มากขึ้น
ตกลง