ตกลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชาวนาเกลือให้มากขึ้น
28 พ.ย. 2562
18
12
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชาวนาเกลือให้มากขึ้น