ตกลง
งาน Digifish 2019 ผลักดันการพัฒนาภาคการประมงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล
3 ธ.ค. 2562
20
9
งาน Digifish 2019 ผลักดันการพัฒนาภาคการประมงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล