ตกลง
นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่ ตามเกษตรกรบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
16 มี.ค. 2563
107
0
นายสมศักดิ์วิชัยนันท์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่ ตามเกษตรกรบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

16 มีค 2563 นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่ ตามเกษตรกรบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเหตุการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุโพดุลที่ทำให้คูห้วยสาธารณะขาด เป็นเหตุให้ดินทรายเข้าทับถมที่นาแปลงข้าวของเกษตรกรเกิดความเสียหาย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image