ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์) ร่วมติดตามและตรวจนับ ปีมาณนม ยู.เอช.ที. โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมส่งมอบในช่วงปิดภาคเรียน ณ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 มี.ค. 2563
41
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์) ร่วมติดตามและตรวจนับ ปีมาณนม ยู.เอช.ที. โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมส่งมอบในช่วงปิดภาคเรียน ณ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์  วิชัยนันท์) ร่วมติดตามและตรวจนับ ปีมาณนม ยู.เอช.ที. โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมส่งมอบในช่วงปิดภาคเรียน ณ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image