ตกลง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563
20
0
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่