ตกลง
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562)
7 ต.ค. 2562
141
53
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562)

ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562)