ตกลง
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
12 มี.ค. 2563
67
0
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่2 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี