ตกลง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
21 พ.ค. 2563
38
0
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 21 พฤษภาคม   2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด