ตกลง
ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า"
29 มิ.ย. 2563
20
0
ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า"

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ   28 กรกฎาคม 2563  ณ  บริเวณพื้นที่โดยรอบหนองสิม-หนองใต้(หนองหมี) หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น