ตกลง
ประกาศผลการประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม ปี 2557
8 ก.ค. 2557
248
0
ประกาศผลการประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม
ประกาศผลการประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม ปี 2557

      ประกาศผลการประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม ปี 2557 จาก การประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม ปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ผลการประกวดเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้