ตกลง
CoP 3/2559 : แนวทางการตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง
29 มี.ค. 2559
330
6,904
CoP 3/2559 : แนวทางการตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง
CoP 3/2559 : แนวทางการตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP ครั้งที่ 3/2559

สำนักตรวจสอบภายใน

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง

เรื่อง วันที่ 28 มีนาคม 2559 (09.30 น.)