ตกลง
COP : 2/2558 การตรวจสอบการบริหารและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
3 ก.ค. 2558
299
822
COP:2/2558การตรวจสอบการบริหารและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
COP : 2/2558 การตรวจสอบการบริหารและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP ครั้งที่ 2/2558

สำนักตรวจสอบภายใน

เรื่อง การตรวจสอบการบริหารและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

วันที่ 26 มิถุนายน 2558

 

MOAC Image
MOAC Image