ตกลง
รางวัลชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์การ สป.กษ.
20 พ.ค. 2556
3,607
0
ผลงานประกวดตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลงานประกวดตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์การ
ผลงานประกวดตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวคิด วัฒนธรรมองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE) ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 ด้าน (มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์)
อักษรย่อของวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. หรือ HOPE มีนำมาเรียงกันมีอีกความหมายที่จดจำได้ง่าย ซึ่งหมายถึง ความหวัง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปสู่การปฏิบัติงาน จึงใช้สัญลักษณ์ในรูปของ "กังหันลมกำลังหมุน มีคำว่า "HOPE” เป็นก้าน” มีใบพัดทั้ง 4 ด้าน แทนแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ สป.กษ. ทั้ง 4 กล่าวคือ
1. มีคุณธรรม (Honesty) แทนด้วยสีน้ำเงิน เป็นสีแห่งความเงียบสงบ ให้เกิดความหนักแน่นมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
2. รับผิดชอบร่วมกัน (Ownership) แทนด้วยสีส้ม เป็นสีที่กระตุ้นให้อยากทำงานและมีความรับผิดชอบในงานนั้น
3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Prompt to change) แทนด้วยสีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความร่าเริง ปราดเปรียว สดใส ขจัดความวิตกกังวล ทำให้ง่ายต่อการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
4. สร้างสรรค์ (Establish) แทนด้วยสีเขียว เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบายตา กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานได้
จากใบพัดทั้ง 4 สี จะไล่เฉดสีจากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปยังปลายใบพัด โดยไล่สีจากสีอ่อนไปยัง สีเข้ม แสดงถึงการเริ่มต้นการปฏิบัติงานด้วยความค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ไต่ระดับเหมือนเฉดสี แต่ละใบพัดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน จะขาดใบพัดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ มิเช่นนั้น กังหันลมก็จะหมุนได้ไม่เต็มที่หรือไม่หมุนเลย
ทั้งนี้ รูปกังหันกำลังหมุน จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การที่จะต้องดำเนินการหรือขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา จะต้องผสานกำลังให้กัน ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ขับเคลื่อนได้ตลอดไป
ด้วยรูปลักษณ์ "กังหันลม” ซึ่งเป็นรูปที่ง่ายต่อการจดจำ ดูสบายใจ โดยสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์การ สป.กษ. ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แจ็คเก็ตสูท เสื้อ ปากกา สติ๊กเกอร์ติดรถราชการ หรือสื่ออิเลคทรอนิคส์ได้ดี
ผู้ส่งผลงาน
นายวันปิยะ วาทิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สถาบันเกษตราธิการ อาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900