ตกลง
งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
21 มิ.ย. 2561
767
941
งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน eGovernment Forum 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิด Digital Government : Towards Smarter Public Services วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.egovernment-forum.com/
แบบฟอร์มลงทะเบียน