ตกลง
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีบิดาแห่งยางพาราไทย
9 เม.ย. 2562
246
0
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีบิดาแห่งยางพาราไทย
วันอังคารที่9เมษายน2562เวลา08.45น.นายวราวุธ
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีบิดาแห่งยางพาราไทย

          วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีบิดาแห่งยางพาราไทย ในกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อ.เมือง จ.ตรัง