ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายด่านตรวจพืช
18 เม.ย. 2562
119
0
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายด่านตรวจพืช
วันพฤหัสบดีที่18เมษายน2562เวลา15.00น.นายเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายด่านตรวจพืช

                วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายด่านตรวจพืช  ลงพื้นที่ตรวจแมลงศัตรูพืช ฟังบรรยายกระบวนการตรวจสอบทุเรียน เพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตรและพบปะผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน ไปประเทศมาเลเซีย ทางด่านชายแดนเบตง  ณ ล้งทุเรียน ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา