ตกลง
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 พ.ค. 2562
204
0
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคารที่14พฤษภาคม2562เวลา13.30น.ดร.วราภรณ์
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

          1. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

                    - กลุ่มเกษตรกรได้รับโรงเรือนคัดแยกผัก จากงบประมาณของจังหวัดนครปฐม

                    - เกษตรกรรวมกลุ่มกันปลูกพืชผัก ส่งบริษัท ซีพีเอฟ โดยส่งผักสัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ ใบกะเพรา 400 กก.ตะไคร้ 50-60 กก. มะกรูด 150-200 กก. ส่วนพริก ไม่สามารถส่งได้เนื่องจากผลิตผลิตสีไม่ได้มาตรฐาน

                    - บริษัท ซีพีเอฟต้องการผลผลิตมากกว่านี้ เช่น ใบกะเพรา พริก เป็นต้น

                    - เกษตรกรพึงพอใจกับราคาที่ได้รับเป็นอย่างมาก

          2. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

                    - เกษตรกรปลูกฟ้าทะลายโจร โดยต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขายผลผลิต

                    - ผลผลิต 1 ไร่ ได้ฟ้าทะลายโจรตากแห้ง 2 ตัน

                    - เกษตรกรไม่มีการบันทึกต้นทุนการผลิต