ตกลง
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11,12 เดินทางมาถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษและหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของอำเภอเมืองศรีสะเกษ
10 มิ.ย. 2562
109
0
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11,12 เดินทางมาถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษและหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของอำเภอเมืองศรีสะเกษ
วันจันทร์ที่10มิถุนายน2562เวลา14.30น.นายกฤษณพงษ์
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11,12 เดินทางมาถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษและหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของอำเภอเมืองศรีสะเกษ

          วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11,12 เดินทางมาถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์พลาดิศัยปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กกต.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอทั้ง 22 อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จ.ศรีสะเกษ มาร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์สนับสนุนประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รายงานการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษ

 

          เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษและหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะกษ โดยมีท่านนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอร่วมต้อนรับและปลัดอำเภอเมือง เป็นผู้รายงานการเตรียมความพร้อมและแผนการดำเนินการเลือกตั้งฯ ซึ่งอำเภอมีแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย ใช้วิธีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนำรายชื่อประกาศตามหอกระจายเสียงหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งฯ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิมากขึ้น