ตกลง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 15 ครั้งที่ 2
9 ก.ค. 2562
126
0
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 15 ครั้งที่ 2
วันอังคารที่9กรกฎาคม2562เวลา09.30น.นายวราวุธ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 15 ครั้งที่ 2

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 15 ครั้งที่ 2 ปีการผลิต 2561/62 รอบที่ 2 และปีการผลิต 2562 /63 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

          เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านเกษตรผสมผสาน  ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ และธนาคารข้าวตามพระราชดำริบ้านเนินสวนอ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว