ตกลง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมรับฟังรายงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของจังหวัดมุกดาหาร
9 ก.ค. 2562
74
0
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมรับฟังรายงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของจังหวัดมุกดาหาร
วันอังคารที่9กรกฎาคม2562นายกฤษณพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมรับฟังรายงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของจังหวัดมุกดาหาร

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบุญชัย ตัณฑชุณห์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาวศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นาย วชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่าน กักกันสัตว์มุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมรับฟังรายงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

          เวลา 09.00 น. รับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) จากประเทศเพื่อนบ้าน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

          เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ASF ณ ศูนย์ทำความสะอาดจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)

          เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร บ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

โดยมีคุณเพชรลดา ฮวดสันเที๊ยะ ประธานกลุ่ม แปลงใหญ่แก้วมังกร มีสมาชิก 35 ราย พื้นที่ 130 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 3,400 กิโลกรัม รายได้50,000-68,000 บาทต่อไร่ ทางกลุ่มฯ มีแผนการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่การปลูกและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์

          ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อแนะนำ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เพิ่มเติมด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมหากลไก การวางระบบเรื่องช่องทางจำหน่าย และการสร้างแบรนด์ ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่