ตกลง
วันจันทร์ที่12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
12 ส.ค. 2562
207
0
วันจันทร์ที่12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่12สิงหาคม2562เวลา07.15น.กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วันจันทร์ที่12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

          วันจันทร์ที่12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 

          โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง