ตกลง
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562
7 ก.ย. 2562
88
0
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562
วันเสาร์ที่7กันยายน2562เวลา17.00น.นายเข้มแข็ง
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562

          วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และร่วมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของสหกรณ์ โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี โดยให้ประชาชนสามารถเลือกชม และซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี