ตกลง
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย
8 ก.ย. 2562
305
0
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย
วันอาทิตย์ที่8กันยายน2562เวลา13.30น.นายเข้มแข็ง
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย

          วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย พบปะประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพ ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร