ตกลง
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดสะพานปลาหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8 ก.ย. 2562
124
0
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดสะพานปลาหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันอาทิตย์ที่8กันยายน2562เวลา15.00น.นายประภัตร
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดสะพานปลาหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562  เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดสะพานปลาหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย ณ องค์การสะพานปลา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์