ตกลง
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต" เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่5 ประจำปี 2562
9 ก.ย. 2562
448
0
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต" เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่5 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่9กันยายน2562เวลา09.00น.นายประภัตร
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต" เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่5 ประจำปี 2562

          วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต" เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่5 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ(วิทยาลัยเกษตร)กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(มกอช.)ฝึกปฏิบัติในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมงและมีการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานโดยมีนักศึกษาจาก 18 วิทยาลัยฯ( ภาคกลาง 10 จังหวัด และภาคใต้ 8 จังหวัด) และนักศึกษาที่ปฏิบัติได้ดีเด่น ได้รับรางวัลทั้งหมด 20 รางวัล  พร้อมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี