ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตลาดไท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 ม.ค. 2562
44
0
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตลาดไท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562เวลา13.30น.ดร.วราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตลาดไท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตลาดไท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอคลองหลวง (นายนิติชัย วิริยานนท์) ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ ที่ปรึกษาตลาดไท พร้อมผู้บริหารตลาดไท ร่วมหารือและลงพื้นที่

          - ตลาดไท มีพื้นที่ 542 ไร่ แบ่งตลาดเป็น 21 โซนตามชนิดสินค้า โดยสินค้าเป็นของเกษตรกร ตลาดไทเป็นเพียงตลาดกลางในการอำนวยการซื้อขาย (service provider)

          - การผลิตและบริโภคผักและผลไม้ภายในประเทศ และระบบsupply chain  มีการส่งผักและผลไม้ ไปยังระบบตลาดค้าส่งมากถึงร้อยละ 56.1 ของตลาดทั้งหมด (6.6ล้าน ตัน จาก 11.9 ล้านตัน)

          - ตลาดไท ดำเนินโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย (ส่งเสริมการเกษตร สินค้าคุณภาพGAP และตรวจสอบย้อนกลับได้) ได้แบ่งพื้นที่ในการขายผัก 86 ตร.ม. เดิมมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพียง 17 กลุ่ม ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากถึง 40 กลุ่มและมีเป้าหมายขยายเพิ่ม

          - โครงการนี้มียอดขายผักปลอดภัย 16 ตัน/วัน คาดว่าเมื่อยอดขายถึง 100 ตัน/วัน จะดำเนินการขยายตลาด "ผลไม้ร่วมใจ" ต่อไป

          - ปทุมธานี ผลิตผักส่งตลาดไท ได้เพียงร้อยละ 15 ของผักทั้งหมดที่ส่งตลาดไท

          - ตลาดไทยังมีความต้องการผลผลิตผักเพิ่มขึ้น จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง  ผลิตผักส่งตลาดไท เพื่อลดค่า logistics จากจังหวัดไกลๆ ( ค่าขนส่งเฉลี่ย 2.4 บาท/กก.)

          ข้อเสนอของ ผตร.วราภรณ์ฯ ได้ขอให้ทาง กษจ.ปทุมธานี ศวพ.ปทุมธานี สหกรณ์ปทุมธานี กษ.ปทุมธานี ประชุมหารือแผนเพิ่มการผลิตผักส่งตลาดไท ร่วมกันต่อไป