ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
10 ม.ค. 2562
110
0
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
วันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562เวลา09.00น.ดร.วราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

             วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2, ส่วนกลาง ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 13 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอำเภอคลองหลวง (นายนิติชัย วิริยานนท์) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ