ตกลง
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
11 ม.ค. 2562
179
0
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์ที่11มกราคม2562นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

          วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

           เวลา 09.30 น.ร่วมงานวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา ภายใต้ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ่านอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

           เวลา 10.30 น. ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ประเด็น “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”และได้พูดคุย รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และให้กำลังใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านคลองสำราญ หมู่ 4 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

           เวลา 12.00 น.ร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

          จากนั้นเป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า 3 โครงการ ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์