ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกส้มเขียวหวานโชกุน “กลุ่มสัจจะเลี้ยงโคบ้านน้ำขาว” ณ บ้านน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
7 ต.ค. 2562
353
0
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกส้มเขียวหวานโชกุน “กลุ่มสัจจะเลี้ยงโคบ้านน้ำขาว” ณ บ้านน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่7ตุลาคม2562เวลา14.30น.นายอภัย
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกส้มเขียวหวานโชกุน “กลุ่มสัจจะเลี้ยงโคบ้านน้ำขาว” ณ บ้านน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

          วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นางสาวละเอียด สายแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร รักษาการในตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกส้มเขียวหวานโชกุน กลุ่มสัจจะเลี้ยงโคบ้านน้ำขาวณ บ้านน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ จำนวน 76 ไร่ เกษตรกร 9 ราย  ซึ่งยังใช้สารเคมี โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอแนวทางให้ลดการใช้สารเคมี และหันมาทำอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีตามนโยบายของประเทศในขณะนี้ จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกะลา ซึ่งเป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองของทางภาคเหนือ และนำมาเลี้ยงในพื้นที่อำเภอแว้ง จำนวน 30 ตัว  เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร