ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562
109
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง