ตกลง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครงานเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
20 ธ.ค. 2562
200
371

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครงานเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบ