ตกลง
การมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 ธ.ค. 2562
640
0
การมอบรางวัลสลากกาชาด
การมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA ALTIS 1.6 G A/T

ผู้ถูกรางวัล นายวีระ นุ้ยผอม  การยางแห่งประเทศไทย

 

รางวัลที่ 2 รางวัลรถยนต์ TOYOTA YARIS 1.2 E A/T

ผู้ถูกรางวัล นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา  กรมพัฒนาที่ดิน

 

ได้มอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยนายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์