ตกลง
วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผต.กษ. เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3 ธ.ค. 2562
148
0
วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผต.กษ. เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่3ธ.ค.2562เวลา09.00น.นายอำพันธุ์
วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผต.กษ. เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "งานช่วยพ่อทำสวน"ครั้งที่ 4   โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ และเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ นำเกี่ยวข้าวในแปลงนา ปล่อยพันธุ์ปลาและตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดฐานเรียนรู้บริการความรู้ต่างๆ

          ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี