ตกลง
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์​ วรรณเขจร​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​ เพื่อหารือข้อราชการ​และจากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1
20 มี.ค. 2563
118
0
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์​ วรรณเขจร​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​ เพื่อหารือข้อราชการ​และจากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1
วันศุกร์ที่20มีนาคม2563นายฉันทานนท์​วรรณเขจร​
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์​ วรรณเขจร​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​ เพื่อหารือข้อราชการ​และจากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1

          วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)เพื่อหารือข้อราชการและจากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสามัคคีมุขมาตย์ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ผลการดำเนินงานพบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ช่วงเพิ่งเริ่มดำเนินการเนื่องจากปีนี้ได้รับงบประมาณล่าช้า  การตรวจราชการในครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญดังนี้

- การตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการจำนวน 12 โครงการ

-การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ที่กระทบต่อเกษตรกร หรือภัยพิบัติด้านการเกษตร

1) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางเกษตร  พบว่าทางจังหวัดยังบริหารจัดการได้ดีไม่มีปัญหา อุปสรรค

2)การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มพบว่า   การบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเค็มในคลองจินดา อำเภอสามพราน มีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลอง เข้าสู่คลองลำน้ำ /ติดตั้งเครื่องมือวัดความเค็มแบบ Real Timeและมีการประชุม   ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และสวนกล้วยไม้ ขณะนี้พบว่าค่าความเค็มยังไม่เกินค่ามาตรฐานและสามารถบริหารจัดการได้

-เรื่องการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ  2563 จังหวัดนครปฐมมี 1โครงการขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข 43 และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79)

-โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ "เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ" ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้ร่วมมือกับบริษัทลาซาด้าจำกัด (ประเทศไทย)นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไปอบรม โดยโครงการนี้จะช่วยพัฒนาเกษตรกรให้ขายของออนไลน์ได้และเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตในช่วงที่ออกมามาก โครงการนี้  Kick Off เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อ 4 มี.ค.2563

ทั้งนี้หากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯใดมีความสนใจขอให้นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯโดยสามารถเบิกจ่ายใช้เงิน 3% ของแต่ละกรมที่กันไว้ได้