ตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌป 5276 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563
47
18