ตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำหญิง อาคาร ๑ ชั้น ๒ (ด้านทิศเหนือ ฝั่งกองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563
48
17