ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
9 ม.ค. 2563
191
0
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
วันพฤหัสบดีที่9มกราคม2563นายอำพันธุ์เวฬุตันติ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

          วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต8 และ 9 ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์(รอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันนออก) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ดังนี้

          เวลา09.45 น.เสด็จถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทรงรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหาร"แปลงหญ้าสิทธิสารท" และเสด็จพระดำเนินไปยังที่ตั้งโรงครัวพระราชทานทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงครัวพระราชทาน

          เวลา 10.45 น. เสด็จถึงบริเวณพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำและอาหาร "แปลงหญ้าสิทธิสารท"แปลงที่ 1 ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเก็บรากเหง้าต้นสาบเสือ ทรงร่วมเก็บรากเหง้าต้นสาบเสือกับหัวหน้าส่วนราชการ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเก็บรากเหง้าต้นสาบเสือ ทอดพระเนตรความคืบหน้าในการก่อสร้างฝายแหล่งน้ำและทรงทำโป่งเทียมจำนวน 2 จุด