ตกลง
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2563
17 ม.ค. 2563
9
0
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี