ตกลง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะจำนวน 3 ใบ (สกร.)
11 ก.พ. 2563
168
77
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะจำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง