ตกลง
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ประเทศญี่ปุ่น ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้าประเทศญี่ปุ่น โทษปรับไม่เกิน 1,00,000 เยน หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี!!
12 ก.พ. 2563
223
0
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ประเทศญี่ปุ่น ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้าประเทศญี่ปุ่น โทษปรับไม่เกิน 1,00,000 เยน หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี!!