ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม ภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564
65
14
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง